Er det vanskelig å levere barn til dagmamma eller i barnehage?

Gråtende barn

De fleste opplever at levering noen ganger kan være vanskelig. Lær hva du kan gjøre for å få til en så god levering som mulig, så både du og barnet ditt får en bedre start på dagen.

av Hans Holter Solhjell

Gråtende barn, levere barn til dagmamma eller i barnehage


Av erfaring vet vi at levering hos dagmamma eller i barnehage raskt kan medføre gråtende barn, skriking, klamring og virke dramatisk for alle parter. Det er fort gjort å glemme at barna våre oftest har sluttet å gråte og er i gang med leken, rett etter at vi er gått ut porten.

Det er likevel noen ting det er viktig å tenke på, så vi kan skape en best mulig leveringssituasjon for barnet, og samtidig sørge for at alle parter får en enklere og mer harmonisk morgenstund.

En trygg relasjon til dagmammaen er grunnlaget for en god levering

Inntil barnet ditt er blitt trygg på dagmammaen eller barnehagemedarbeideren, er det viktig å fokusere på relasjonen dem imellom. Det tar tid å skape tillit til nye omsorgspersoner, og hvor trygg og god relasjonen blir, er i stor grad avhengig av hvordan den voksne ser og møter barnets behov for å bli forstått og møtt. Det er derfor viktig at du / vi bruker tid på å bygge opp denne relasjonen, slik at barnet blir kjent med dagmammaen, og dagmammaen blir kjent med barnet. Du bør også forvente at dagmammaen tar denne tidlige trygghetsskapende fasen alvorlig, og bruker tid på å bli kjent både med barnet, og med deg.

Slik skaper du en trygg og komfortabel «boble» rundt barnet

I selve overleveringssituasjonen kan vi også tenke på barnets opplevelse av trygghet. Om vi klarer å skape en komfortabel «boble» av trygghet rundt barnet, vil leveringen ofte gå lettere. Dette gjør vi først og fremst ved at vi voksne bruker litt tid å hilse på hverandre og på barnet, og at de voksne snakker sammen, vennlig og avslappet. På denne måten vil barnet oppleve at mamma eller pappa er trygge på situasjonen og på den andre voksne. Den som tar oss imot, kan nå inkludere barnet i samtalen ved å se vennlig på, og henvende seg direkte til barnet.

Går vi rolig frem uten å stresse, blir det ofte lettere å levere. Vi kan nå gi en god klem, fortelle hvem som kommer og henter og si ha det bra eller noe lignende.

Det er lurt å vinke i vinduet om barnet uttrykker et ønske om det, og at dagmammaen er oppmerksom på dette.
Hvis barnet likevel gråter eller strekker seg mot deg når du skal dra, er det som regel best å si det samme som nevnt over og så gå ut. Blir du værende, kan barnet bli hengende i en slags mellomtilstand, og barnet vil likevel gråte når du går, senere. I denne situasjonen er det nødvendig at dagmammaen bruker tid på å trøste, og at du får beskjed på SMS eller telefon når situasjonen har roet seg. Som regel går dette ganske fort, hvis barnet i utgangspunktet er trygg med dagmammaen. Det kan selvfølgelig være unntak med gråtende barn, og det kan noen ganger være bra å bli værende noen minutter, avhengig av hvordan du selv forstår situasjonen. Og om dette er et gjentagende mønster, diskutere situasjonen med dagmammaen, for å se om det er noe dere kan gjøre for å gjøre leveringen bedre for barnet. Og med større barn kan man også spørre barnet selv tror kan gjøre situasjonen bedre.

Dette kan virke selvfølgelig, men det er faktisk ikke uvanlig at mange ikke over viktigheten av dette, eller tenker at det bare er «småting» som ikke betyr så mye, eller som går seg til. For barnets del kan det derimot ha avgjørende betydning for opplevelsen av trygghet, både i forhold til relasjonen og situasjonen, og det kan påvirke opplevelsen barnet ditt har, resten av dagen.

Vil du lære mer om barns utvikling, kommunikasjon og konflikthåndtering?

Hans Holter Solhjell

Hans Holter Solhjell og Foreldrekompetanse.no holder jevnlig kurs og foredrag for foreldre og de som jobber med barn. Ta kontakt for mer informasjon.


Hva søker du?

Dagmamma.no 2018 | Dagmamma AS

Kripos